Czym jest .mav? Co otwiera .mav (Misc Files )?

 

O .mav – Misc Files

Typ pliku .mav
Programista Access View File
Popularność Rzadko
Kategoria Misc Files
Usunięte rozszerzenie pliku ..mav Odzyskaj usunięte rozszerzenie pliku ..mav teraz!
Nie można otworzyć pliku .mav Zobacz zawartość pliku .mav teraz!
Jak naprawić uszkodzony .mav Misc Files rozszerzenie pliku Naprawa i amp; Przywróć uszkodzony plik .mav

Podczas instalacji lub deinstalacji tych aplikacji Windows plik .mav mógł zostać usunięty.

FashionLab Studio 1.2 , Keyspan SX Pro X 1.2 , FaceSpan Updater 3.5.2 , Troi Text Plug-in 3.0.1 , 3herosoft Video Converter , Thumb Sites 2.1 , Wake Up 1.1.0 , RPG Patsy SW 1.0 , WebCrypt 1.9 , iSoccerFor2 1.0 , FolderGlance 3.0.4 , filewrangler 2.0.2 , Nevermind X 1.2.1 , Toolbox for iWork 2.0.4 , Clutter 1.0b2

Ręczne Kroki, aby odzyskać skasowany plik .mav

Krok 1: Z Kopii zapasowej systemu Windows

Krok 2: Przywracanie poprzedniej wersji systemu Windows

Krok 1Krok 2

Krok 1 – Odzyskaj utracone lub usunięte pliki .mav, przywracając pliki z kopii zapasowej systemu Windows

Jeśli nie możesz znaleźć .mav na swoim komputerze z powodów takich jak przypadkowe usunięcie plików, modyfikacja plików, to nadal istnieje prawdopodobieństwo odzyskania .mav. Tak, wszystko czego potrzebujesz to przywrócić .mav z kopii zapasowej.

Jak przywrócić pliki .mav z kopii zapasowej

Aby przywrócić usunięte pliki .mav przy użyciu kopii zapasowej, upewnij się, że dysk lub nośnik pamięci są dostępne w miejscu, w którym została zapisana kopia zapasowa plików .mav. Ponadto użytkownicy muszą uważnie przestrzegać tych Kroksów

Krok 1: Wybierz i kliknij przycisk Start , kliknij teraz Panel sterowania , następnie wybierz opcję System i konserwacja , a następnie naciśnij przycisk Kopia zapasowa i przywracanie opcja.

Krok 2: Teraz Kliknij Przywróć moje pliki , aby odzyskać skasowane pliki .mav postępując zgodnie z instrukcjami kreatora.

Krok 2 – Jak odzyskać utracone lub usunięte pliki .mav przez Przywracanie plików z poprzednich wersji

Użytkownicy mogą również przywracać usunięte pliki .mav i foldery przy użyciu poprzednich wersji

Krok 1: Użytkownicy mogą również przywracać usunięte pliki .mav i foldery przy użyciu poprzednich wersji

Krok 2: Wybierz folder, w którym wcześniej zapisano plik lub folder .mav. Kliknij prawym przyciskiem myszy na folderze, a teraz wybierz przywrócić poprzednie wersje. Załóżmy, że folder został zapisany na dysku C. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten dysk i wybierz opcję Przywróć poprzednią wersję, aby odzyskać skasowane pliki .mav.

Użytkownicy mogą teraz wyświetlić podgląd pełnej listy wcześniej używanych wersji plików i folderów .mav. Wyświetli również listę, która została zapisana jako punkty zapasowe i przywracania.

Uwaga: Zaleca się wybranie folderu niż ostatniego dokumentu lub obrazu, który został otwarty na komputerze. Zapewni to większe szanse na przywrócenie poprzedniej wersji

Niektóre wcześniejsze wersje plików do odzyskiwania .mav

 1. Kliknij dwukrotnie pliki i foldery, które zawierały usunięte pliki .mav, które należy przywrócić

 2. Teczka powinien teraz zostać przeciągnięty do innej lokalizacji, na przykład na pulpit. Poprzednia wersja folderu została zapisana w wybranej lokalizacji, wybranej przez użytkowników.

Jak odzyskać usunięte pliki .mav, przywracając go do poprzedniego stanu

1.Najpierw kliknij prawym przyciskiem myszy plik i folder zawierający plik .mav, a teraz użytkownicy muszą wybrać opcję Przywróć poprzednie wersje.

 1. Wybierz poprzednią wersję dostępną na liście przed faktycznym przywróceniem poprzedniej wersji i teraz otwórz plik .mav, aby go wyświetlić.

  Jeśli jednak przycisk Przywróć nie jest podświetlony lub jest niedostępny, poprzedniej wersji nie można przywrócić, aby odzyskać skasowane pliki .mav.

 

Jeśli nie możesz odzyskać pliku .mav ręcznie, możesz użyć .mav Usunięte oprogramowanie do odzyskiwania plików . Postępuj zgodnie z Kroks poniżej, aby przywrócić usunięty plik .mav.

Podręcznik użytkownika: Kompletne rozwiązanie Jak odzyskać usunięte pliki .mav

Krok:1 Po pierwsze Pobierz i zainstaluj .mav Usunięto odzyskiwanie plików Oprogramowanie na twoim komputerze.

Krok:2 Wybierz typ pliku .mav do odzyskania, a następnie kliknij opcję “Dalej”. Użytkownicy mogą odzyskiwać różne typy usuniętych plików, w tym pliki, takie jak dokumenty, tekst, obrazy, wideo, e-maile lub inne pliki biurowe.

Krok:3 Wybierz lokalizację, z której usunięty plik .mav ma zostać odzyskany. Użytkownicy mogą wybierać pliki nawet z niedostępnego dysku twardego, partycji lub woluminu na dysku i dyskach twardych komputera. Pliki .mav można nawet wybrać z uszkodzonego sektora dysku twardego.

Krok:4 Po rozpoczęciu procesu skanowania wybierz opcję Włącz podgląd, jeśli chcesz zobaczyć podgląd usuniętych plików .mav podczas procesu skanowania

Krok:5 Możesz zobaczyć podgląd odzyskanych plików .mav po zakończeniu procesu skanowania. Użytkownicy mogą wybrać opcję “Rodzaj pliku”, “Widok drzewa” i “Lista usuniętych plików .mav” z dysku twardego, kart pamięci lub dowolnej innej zewnętrznej pamięci i urządzeń.

Krok:6 Wybierz żądaną lokalizację, aby zapisać usunięte pliki .mav na komputerze. Jednak użytkownicy muszą kupić licencjonowaną wersję oprogramowania do odzyskiwania plików .mav dla tego.

 

Czasami plik ..mav nie otwiera się z powodu uszkodzenia lub braku poniższych plików .dll

credssp.dll 6.1.7600.16385, ehentt.dll 5.1.2710.2732, wmasf.dll 5.1.2600.5512, wmvcore2.dll 8.20.0.5058, msadcf.dll 3.0.2.629, t2embed.dll 6.1.7600.16385, sysmain.dll 6.0.6000.16386, raschap.dll 6.0.6002.18005, WMDMPS.dll 10.0.3790.4332, MSVidCtl.dll 6.5.6001.18000, mstime.dll 8.0.7600.20861, mstime.dll 7.0.6000.20868, wkssvc.dll 6.1.7600.16385, isrdbg32.dll 5.1.2600.5512, corpol.dll 2008.0.0.18702

Chcesz zobaczyć zawartość pliku .mav. Możesz zobaczyć zawartość pliku .mav ręcznie. Postępuj zgodnie z Kroks, aby otworzyć .mav ręcznie. W systemie komputerowym istnieje wiele plików przechowywanych w różnych formatach plików. Do niektórych formatów plików użytkownicy mają łatwy dostęp, ale niektóre z nich nie mogą otworzyć się lub system Windows nie wie, jak otworzyć nieznany format pliku .mav lub która aplikacja ma być używana. Nieznane pliki mogą być łatwo zauważalne, ponieważ nie wyświetlają żadnej rozpoznawalnej ikony, ale nieznany format pliku użył ogólnego symbolu. Jeśli naprawdę chcesz ręcznie otworzyć nieznany format pliku .mav, postępuj zgodnie z rozwiązaniem Krok-by-Krok:

Krok 1: – Kliknij dwukrotnie .mav nieznany plik

Krok 2:  Następnie system poprosi o wybranie odpowiedniej aplikacji do otwarcia pliku .mav.

Krok 3:  Wybierz opcję “Wybierz program z listy”, a następnie kliknij przycisk “Dalej”.

Krok 4:  W następnym oknie przejdź do listy wszystkich dostępnych aplikacji lub kliknij przycisk “Przeglądaj”.

Krok 5: Gdy nieznana nazwa formatu pliku .mav zostanie podświetlona na liście, upewnij się, że “Zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego rodzaju pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 6:  Teraz system Windows z łatwością rozpozna nieznany format pliku .mav i otworzy dowolną aplikację.

Krok 7: Jeśli chcesz zmodyfikować bieżące powiązanie plików, kliknij prawym przyciskiem myszy plik, przytrzymując klawisz “Shift” i wybierz opcję “Otwórz .mav z …” w menu kontekstowym.

Nie można wyświetlić zawartości pliku .mav, Wypróbuj to oprogramowanie, aby otworzyć .mav

Krok po krok Instrukcja korzystania z przeglądarki plików Aby otworzyć pliki .mav i wyświetlić je

 • Aby otworzyć plik za pomocą Przeglądarka plików, przede wszystkim musisz przeciągnąć i upuścić plik na okno programu. Możesz usunąć pliki w dowolnym momencie, możesz też wybrać Plik & gt; Otwórz z paska menu, aby otworzyć plik .mav.

 • Po otwarciu pliku .mav ta aplikacja wyświetla dwa panele, w tym informacje i natywny panel po lewej i prawej stronie. Panel informacyjny wyświetla wszystkie przydatne szczegóły i metadane dotyczące pliku, a widok rodzimy wyświetla pliki w formacie macierzystym. Ta aplikacja umożliwia również przełączanie widoków natywnych, tekstowych, heksadecymalnych i ikon. Widok heksadecymalny i tekstowy są odpowiednie tylko dla zaawansowanych użytkowników, którzy chcą zobaczyć ich plik w formacie plików raw.

 • Jeśli typ pliku nie jest obsługiwany, zobaczysz komunikat informujący, że żaden widok natywny nie jest dostępny. W takim przypadku możesz znaleźć więcej informacji o swoim typie pliku, klikając link pod “Więcej informacji” w panelu macierzystym lub po prostu klikając przycisk “Widok w lewym panelu informacyjnym”..

 • Jeśli chcesz uaktualnić swoje oprogramowanie i uzyskać więcej zaawansowanych funkcji do otwierania pliku .mav, musisz kliknąć przycisk Plus + w menu aplikacji. Następnie kliknij zielony przycisk Upgrade. Po kliknięciu przycisku strona rejestracji otworzy się w legalnej witrynie aplikacji Przeglądarka plików, z której można łatwo kupić klucz aktywacyjny. Po otrzymaniu klucza aktywacyjnego należy go wprowadzić w oknie rejestracji, a następnie kliknąć przycisk Zarejestruj. W ten prosty sposób można łatwo aktywować kopię aplikacji Przeglądarka plików.

Te błędy systemu Windows mogą uszkodzić plik .mav

0x00000046, 0x80240011 WU_E_INVALID_RELATIONSHIP An invalid update relationship was detected., 0x8024D012 WU_E_SELFUPDATE_REQUIRED_ADMIN Windows Update Agent must be updated before search can continue. An administrator is required to perform the operation., 0x8024A003 WU_E_AU_LEGACYCLIENTDISABLED The old version of the Automatic Updates client was disabled., 0x80244029 WU_E_PT_INVALID_CONFIG_PROP A configuration property value was wrong., 0xf0900 CBS_E_XML_PARSER_FAILURE unexpected internal XML parser error., 0x0000009F, 0x000000D2

Napraw ręcznie rozszerzenie pliku .mav.

Jak naprawić ręczne rozszerzenie pliku .mav

Jest to właściwie wbudowana funkcja naprawy .mav, która wymusza program, aby otworzyć uszkodzony plik .mav. Jest to najbardziej wszechstronne narzędzie do naprawy uszkodzonego pliku .mav. Kroki potrzebne do wykonania tej techniki są :

Krokwise Instrukcje dotyczące ręcznego naprawy pliku .mav

Krok 1 : Otwórz .mav w swoim systemie.

Note : Nie otwieraj uszkodzonego pliku .mav, który chcesz odzyskać

Krok 2 : Po drugie na karcie “Plik” & gt; naciśnij “Otwórz” lub po prostu naciśnij Ctrl + O

Krok 3 : Dalej w oknie “Otwórz” przejrzyj lokalizację, w której zapisane jest uszkodzone rozszerzenie pliku .mav. Stuknij plik raz, aby go wybrać, ale nie otwieraj go. Teraz stuknij przycisk strzałki w dół pokazany obok, aby otworzyć.

Krok 4 : Wybierz “Otwórz i napraw” na liście, aby umożliwić próbę rozszerzenia pliku .mav, aby odzyskać .mav

Naprawa pliku .mav może potrwać kilka sekund ręcznie, a następnie można otworzyć plik .mav

Jeśli plik .mav nie zostanie naprawiony ręcznie, wykonaj poniższe Kroks, aby naprawić plik .mav

Jest to jeden z najlepszych programów do odzyskiwania danych, Plik Cure bez wątpienia dostarczają użytkownikom bezkonkurencyjną usługę. Spośród wszystkich efektywnych funkcji, łatwy w użyciu interfejs File Cure został oznaczony jako jeden z największych atutów. Ten program dzięki intuicyjnemu interfejsowi pozwala użytkownikom wykorzystać całą swoją moc i wyrafinowanie. Zapakowany w duże, dobrze oznakowane przyciski, ta aplikacja umożliwia użytkownikom nawigację bez żadnego zamieszania i dostęp do wszystkich jej funkcji.

 • Ekran skanowania (Rozpocznij skanowanie) :

File Cure wykonuje dokładne skanowanie systemu, aby znaleźć nieobsługiwane rozszerzenia plików i kilka innych błędów. Ta funkcja umożliwia użytkownikom zainicjowanie procedury skanowania poprzez wybranie opcji “Rozpocznij skanowanie”, przeciągając plik na ekran FileCure i wybierając opcję “Rozpocznij skanowanie” lub przeciągając i upuszczając plik na ikonę pulpitu File Cure.

 • Ekran skanowania :

Plik Cure szybko i skutecznie skanuje dysk twardy w poszukiwaniu nieobsługiwanego i uszkodzonego pliku .mav. Umożliwia to użytkownikowi przeglądanie postępu skanowania.

 • Ekran wyników

Plik Cure po zakończeniu skanowania dysku twardego wyświetla czytelny wykres wyników. To narzędzie łatwo identyfikuje takie rzeczy, jak uszkodzone pliki .mav, popularne rozszerzenia, które nie są obsługiwane.

 • Napraw / Znajdź ekran oprogramowania

Łatwo File Cure, jak również szybko naprawić uszkodzone pliki związane .mav. Narzędzie dodatkowo identyfikuje rozszerzenia, które wymagają znalezienia odpowiedniego programu do ich obsługi.

 • Pobierz ekran

W przypadku, gdy nie ma wymaganego oprogramowania do obsługi określonego uszkodzonego rozszerzenia pliku .mav, wówczas narzędzie File Cure może pomóc mu w jego uzyskaniu. Ten program wyświetla, który program obsługuje to rozszerzenie i gdzie może dowiedzieć się więcej o programie lub pobrać go.

 • Zarządzaj ekranem

W momencie, gdy niewłaściwy program lub żaden nie zostanie przypisany do określonego rozszerzenia pliku, wystąpi błąd podczas otwierania pliku. Dzięki funkcji File Cure można bardzo łatwo zmienić oprogramowanie, które ma zostać przypisane do określonych rozszerzeń plików. Co więcej, można nawet przypisać różne programy do otwierania, edycji lub drukowania po naprawieniu uszkodzonego pliku .mav.

 • Ekran monitora

Oprogramowanie często próbuje zmienić skojarzenia plików użytkownika. Monitor pliku Cure monitoruje i ostrzega użytkownika, aby zmodyfikował oprogramowanie powiązane z niektórymi rozszerzeniami plików. W ten sposób pozwala szybko naprawić uszkodzony plik .mav, zanim wygeneruje denerwujące i czasochłonne błędy.

 • Zignoruj ekran

Dokładne skanowanie File Cure często wywołuje rozszerzenia, którymi się opiekowałeś na swój własny sposób. Aby zabezpieczyć takie rzeczy przed zaśmieceniem skanowania, może umieścić je na liście ignorowanych. Narzędzie File Cure umożliwia użytkownikom łatwe dodawanie i więcej elementów z listy ignorowanych i wybieranie tylko określonej uszkodzonej poprawki pliku .mav.

 • Ekran historii

Oprócz modyfikacji, które zostały wprowadzone, poręczny ekran Historii ParetoLogic File Cure szpieguje wszystkie wprowadzone zmiany. Teraz, ponieważ wszystkie modyfikacje są przechowywane, użytkownicy nie muszą się martwić, że coś pamiętają.

 • Zaplanuj ekran

Jest niewątpliwie bardzo łatwy do obsługi swojego komputera w momencie, gdy nie ma uszkodzonych plików .mav lub błędów skojarzeń plików. File Cure dzięki swojej funkcji Schedule umożliwia użytkownikom ustawienie File Cure w celu wykonania pełnego skanowania w dogodnym dla siebie momencie.

 • O ekranie

File Cure Ekran Cure’s About jest bardzo prosty, a także interfejs. Można łatwo sprawdzić aktualizacje produktów i baz danych, zarejestrować produkt, dokonać zakupu dodatkowych kluczy licencyjnych (w przypadku, gdyby chciał (a) wykorzystać go w innych systemach), odnowić swój klucz licencyjny lub skontaktować się z pomocą techniczną.

File Cure Oprócz wszystkich wyżej wymienionych korzystnych funkcji, dostępna jest sekcja “Pomoc online”, w której użytkownicy otrzymują formularz, który mogą wypełnić i wysłać pocztą e-mail. Umożliwia to użytkownikom uzyskanie odpowiedzi na każde z ich zapytań.

Ostatnio otrzymaliśmy wiele przypadków, w których infekcja wirusowa wpływa na integralność rozszerzenia pliku .mav

MonitoringTool:Win32/MsnSpybox, Virus.Win32.Virut.q, I-Worm.Enviar, Trojan-FakeAV.Win32.Agent.dqs, Win-Trojan/Injector.6144.C, Trojan.Win32.StartPage.fnr, QZap Trojan, Kryptik.PB, Virus.Obfuscator.VC, Vundo, Trojan.Ircbrute, Chango,BurgainBuddy, INetSpeak, Adware.Win32/Nieguide, Dymanet, Fastsearchweb, Save Valet

 

 

.mav Usunięto odzyskiwanie plików

Otwórz plik .mav & amp; Zobacz zawartość

Napraw uszkodzony plik .mav

English

##

French

##

Arabic

##

Chinese

##

Danish

##

Dutch

##

Italian

##

Japanese

##

Polish

##

Portuguese

##

Spanish

##